Bezplatné Doučovanie pre deti, ktoré to potrebujú

Mnohým deťom nemá kto pomôcť s dištančnou výučbou. Pre mnohých rodičov, otcov aj matky samoživiteľky je náročné zosúladiť svoju prácu, starostlivosť o domácnosť a ešte byť aj učiteľom. Chcú pre svoje deti to najlepšie, ale mnohým už neostáva čas ani sila s pomocou pri vzdelávaní.

Keď sa deti vrátia do škôl, naplno sa prejaví hĺbka rozdielov medzi jednotlivými deťmi. Niektorí rodičia sa mohli venovať svojim deťom a pomáhať im, prípadne zaplatiť doučovanie. Iné takéto šťastie, žiaľ, nemajú.

Chceme týmto deťom aspoň malou trochou pomôcť. Vďaka podpore spoločnosti SmartBooks im sprístupníme bezplatné online doučovanie vo všetkých predmetoch, ktoré potrebujú.

Máme pre vás 1000 bezplatných prístupov na online vzdelávací web SmartBooks

Ponúkame učiteľom a rodičom možnosť získať bezplatný prístup do celej aplikácie pre deti, ktoré to potrebujú a ich rodiny si to nemôžu dovoliť. Stačí, keď nám vyplníte formulár a vďaka láskavej podpore firmy Smartbooks zabezpečíme pre deti bezplatný prístup do konca školského roka.

    Chcem prístup na vzdelávací portál SmartBooks.sk!


    O portáli SmartBooks

    Predstavte si, že máte doma vášho vlastného súkromného učiteľa, ktorý si všetko o vedomostiach žiaka pamätá a vie vysvetliť a vyskúšať všetky školské predmety. SmartBooks dokáže dieťa vyskúšať a zistiť, čo nevie. Pri každom zistenom nedostatku mu vie vysvetliť čo nevedelo, ukázať mu správny postup a správne výsledky. Následne overí, či to dieťa pochopilo a či si vedomosti zapamätalo. O naučených vedomostiach i miere snaženia vytvorí jasný prehľad, ktorý ocenia rodičia, učitelia i žiaci. Je to skutočný domáci učiteľ. Presne vie, aké hlboké vedomosti má dieťa z každej jednej témy. Nestane sa to, že by z niečoho malo medzery, ktoré mu neskôr spôsobia zlyhávanie pri nadväzujúcich témach. Výrazne sa zlepšia vedomosti i známky vášho dieťaťa, vám i učiteľom ušetrí množstvo času a energie. To všetko len za 30 minút denne. Je to intenzívne učenie sa na vlastných chybách. To je význam SmartBooks.