Webinár Biológia na diaľku

BIOLÓGIA: Webinár Biológia na diaľku

Informácie k webináru

Portál na prípravu súťaže na spôsob Riskuj! https://jeopardylabs.com/
Konkrétna ukážka (Les, 5.ročník): jeopardylabs.com/play/les5614
Online interaktívna tabuľa pre učiteľa a žiakov:
https://whiteboard.fi/
Simulácie z biológie:
https://iwant2study.org/lookangejss/biology/ejss_model_photosynthesis/photosynthesis_Simulation.xhtml
Portál na tvorbu nástenky a podobne:
https://sk.padlet.com/
Aplikácie a portály:
ActionBound – tvorba hier, spätnej väzby o učive
Thinglink – tvorba únikových hier v prepojení s Google Formulármi
PlantNet – spoznávanie rastlín
Na huby – spoznávanie húb
Inšpirácie:
Prírodná mandala
Jesenná 30-dňová výzva/Adventná/Prírodovedná/Veľkonočná…

Na stiahnutie