Tvorivosť nad zlato. Ako učiť umenie dištančne

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Tvorivosť nad zlato. Ako učiť umenie dištančne (Záznam)