Ako pomáha Minecraft deťom s autizmom

Webinár: Ako pomáha Minecraft deťom s autizmom

Informácie k webináru

Na webinári získate praktické informácie o využití počítačovej hry Minecraft u detí s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Ukážeme si špeciálne vyvinutú hru Auticraft, benefity jej používania aj možné riziká. Webinár je určený rodičom aj učiteľom, ktorí majú záujem využívať bezpečné online prostredie vo vyučovaní aj mimo neho pre svoje deti aj žiakov.

Mojou hosťkou bude Viera Hincová, ktorá sa už siedmy rok intenzívne venuje problematike Aspergerovho syndrómu a neurodiverzity. Vedie workshopy a semináre s touto problematikou na celom Slovensku ako aj podporné skupiny pre rodičov v rámci oz HANS a A Centrum. Je psychologička a lektorka, mama dospelého Aspergera, jej články nájdete aj na Eduworlde. Druhým hosťom je IT architekt a certifikovaný Minecraft Global mentor Maroš Zvolenský.